Hitta


Hitta till Skule Naturscen med bil
E4:an genomkorsar hela den kustliga delen av Höga Kusten vilket gör det enkelt att nå oss via bil och övriga motorfordon.
Även västerifrån finns goda vägförbindelser i form av Sagavägen mellan Helgelandskusten i Norge och Höga Kusten, samt Riksväg 87 från Östersund och i förlängningen Trondheim.

E4 Söderifrån: Kör till (och förbi) Docksta, sväng vänster vid Naturum, Skuleberget.
E4 Norrifrån: Förbered högersväng till Skule Naturum när du siktar Skuleberget.

Avstånd med bil till Skule Naturscen från:
Sundsvall 12 mil
Umeå 13.5 mil
Ö-vik 3,5 mil
Kramfors 5 mil
Sollefteå 9 mil

Övriga transportmedel
Om du inte har egen bil eller annat fordon kan du lätt ta dig mellan huvudorterna inom Höga Kusten med tåg eller buss.
Med buss kan du ta dig ut till de mindre besöksmålen och orterna. I skärgården är båttrafiken väl utbyggd under sommaren, både fasta turer och möjligheten att beställa önskad resa via exempelvis Höga Kusten Båtarna eller High Coast Sea.

Direktbussar: Byberg & Nordin, Ybuss
Tåg: SJ, Veolia Transport
Flyg: Höga kusten flyg, Next Jet
Bil: Se vägbeskrivning. (Hitta Hit)
Båt:
Taxi: Örntaxi 0660-10 000
Docksta taxi 070-223 75 54

All information om dessa transportmedel, hittar du på “Transport”.


Om du inte hittar eller kör vilse, ring 073-829 82 65. Vi kan vägleda dig!


Produced by Add Cream